Οδηγίες Λειτουργίας για Θερμάστρες Ξύλου

Οι σόμπες ξύλου, σόμπες boiler και οι λέβητες, προορίζονται για τη θέρμανση ιδιωτικών κατοικιών και δημόσιων εγκαταστάσεων με τη χρήση στερεών καυσίμων. Η ποικιλία των μοντέλων επιτρέπει τη διαμόρφωση του επιθυμητού εσωτερικού χώρου με σκοπό τη δημιουργία άνεσης, αισθητικής και ευχάριστης θερμότητας.

Η ενδεικνυόμενη δύναμη θερμότητας των μοντέλων καθορίστηκε μετά από τις έρευνες σύμφωνα με τυποποιημένες συνθήκες. Η επίτευξη της επιθυμητής δύναμης εξαρτάται από τα επιλεγμένα καύσιμα με
την απαραίτητη απόδοση και υγρασία, τη συνεχή τους ανατροφοδότηση, τη ρύθμιση του αρχικού και δευτερεύοντος αέρα καθώς επίσης και την έλξη, την οργάνωση της αποτελεσματικής ανταλλαγής αέρα θερμότητας.

Για τον υπολογισμό της αναγκαίας δύναμης θερμότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τη θέρμανση ενός κυβικού μέτρου είναι απαραίτητα 25 έως 180 watt, ανάλογα με τη θέση, τη μόνωση, την εξωτερική θερμοκρασία και τον αέρα του χώρου.

Είναι γνωστό ότι στο συσχετισμό μεταξύ της τιμής και της θερμικής απόδοσης των επιλεγμένων καυσίμων ενδείκνυται ότι η θέρμανση με στερεά καύσιμα είναι η πιο οικονομική μέθοδος.

Συγκεκριμένα Μοντέλα Σομπών

 • Θερμάστρες ξύλου με φούρνο ή χωρίς φούρνο, στερεών καυσίμων (ξύλο, μπρικέτα, κάρβουνο) κατάλληλες για τις οικογένειες στην ύπαιθρο από Μαντέμι, ατσάλι και εμαγιέ για απλή καύση ξύλων έως
  και σύνδεσης με τα καλοριφέρ.
 • Λέβητες, προορίζονται για την εγκατάσταση σε ισόγειους χώρους με δυνατότητα αποθήκευσης ξύλου. Οι λέβητες διαθέτουν θερμοστάτη για τον έλεγχο και τη ρύθμιση του απαραίτητου αέρα για τη
  διαδικασία καύσης. Με αυτό το τρόπο, επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη και οικονομική καύση των καυσίμων, καθώς το νερό θερμαίνεται μέχρι μια σταθερή επιθυμητή θερμοκρασία που ρυθμίζεται εκ των
  προτέρων με τη βοήθεια του διακόπτη του θερμοστάτη. Όταν περιστρέφεται τον διακόπτη δεξιόστροφα η θερμοκρασία αυξάνεται και ο θερμοστάτης διακόπτει τη ροή του κύριου αέρα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Κατά την εγκατάσταση των προϊόντων θέρμανσης πρέπει να τηρούνται όλοι οι τοπικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η θέση που επιλέγουμε να τοποθετήσουμε τη θερμάστρα ξύλου στο χώρο πρέπει να είναι όσο πιο κεντρικά γίνεται προκειμένου η διασπορά της θερμότητας να γίνεται στον ίδιο χρόνο παντού μέσα στο χώρο. Το σημείο που θα τοποθετηθεί η θερμάστρα ξύλου και η φορά της, να επιτρέπει τη διαδρομή της καπνοδόχου με 1 γωνία εσωτερικά. Η εστία τοποθετείται πάνω σε ένα σταθερό οριζόντιο πυρίμαχο δάπεδο με επαρκή φέρουσα ικανότητα. Για την προστασία του δαπέδου μπορεί να χρησιμοποιείται μια σταθερή και πυράντοχη βάση. Η απόσταση που πρέπει να έχει η θερμάστρα από αντικείμενα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 εκ. μπροστά και 30 εκ. στις πλευρές. Στη περιοχή ακτινοβολίας της εστίας σε μια απόσταση 80 εκ. γύρω της δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα και αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν από τη θερμότητα που εκπέμπεται.

Πριν συνδέσετε τη θερμάστρα στη καμινάδα συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Συνιστάται η θερμάστρα να λειτουργεί με μια ξεχωριστή καμινάδα. Αν είναι και άλλες συσκευές θέρμανσης συνδεδεμένες στην ίδια καμινάδα, πρέπει να υπολογίζονται γι’ αυτό.

Κατά τη διαδικασία της καύσης της εστίας δε πρέπει να υπάρχει έλλειψη αέρα για τη δράση της βαρύτητας.

Κατά τη διάρκεια των 3-4 προσαναμμάτων είναι δυνατό να:

 • Σχηματίζεται συμπύκνωση στις επιφάνειες του θαλάμου νερού. Η διαμόρφωση αιθάλη μειώνει την ξαφνική διαφορά θερμοκρασίας και την ποσότητα της συμπύκνωσης.

Μετά την εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μια δοκιμή της εγκατάστασης διάρκειας 72 ωρών σε συνθήκες λειτουργίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κατά την εγκατάσταση των προϊόντων θέρμανσης πρέπει να τηρούνται όλοι οι τοπικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η θέση που επιλέγουμε να τοποθετήσουμε τη θερμάστρα ξύλου στο χώρο πρέπει να είναι όσο πιο κεντρικά γίνεται προκειμένου η διασπορά της θερμότητας να γίνεται στον ίδιο χρόνο παντού μέσα στο χώρο.

Το σημείο που θα τοποθετηθεί η θερμάστρα ξύλου και η φορά της, να επιτρέπει τη διαδρομή της καπνοδόχου με 1 γωνία εσωτερικά.

Η εστία τοποθετείται πάνω σε ένα σταθερό οριζόντιο πυρίμαχο δάπεδο με επαρκή φέρουσα ικανότητα. Για την προστασία του δαπέδου μπορεί να χρησιμοποιείται μια σταθερή και πυράντοχη βάση. Η απόσταση που πρέπει να έχει η θερμάστρα από αντικείμενα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 εκ. μπροστά και 30 εκ. στις πλευρές. Στη περιοχή ακτινοβολίας της εστίας σε μια απόσταση 80 εκ. γύρω της δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα και αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν από τη θερμότητα που εκπέμπεται.

Πριν συνδέσετε τη θερμάστρα στη καμινάδα συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Συνιστάται η θερμάστρα να λειτουργεί με μια ξεχωριστή καμινάδα. Αν είναι και άλλες συσκευές θέρμανσης συνδεδεμένες στην ίδια καμινάδα, πρέπει να υπολογίζονται γι’ αυτό. Κατά τη διαδικασία της καύσης της εστίας δε πρέπει να υπάρχει έλλειψη αέρα για τη δράση της βαρύτητας.

Κατά τη διάρκεια των 3-4 προσαναμμάτων είναι δυνατό να:

 • Σχηματίζεται συμπύκνωση στις επιφάνειες του θαλάμου νερού. Η δια-
  μόρφωση αιθάλη μειώνει την ξαφνική διαφορά θερμοκρασίας και την
  ποσότητα της συμπύκνωσης.

Μετά την εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μια δοκιμή της εγκατάστασης διάρκειας 72 ωρών σε συνθήκες λειτουργίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καύσιμο

Χρησιμοποιείται μόνο ακατέργαστο χημικά φυσικό ξύλο, καθώς και
μπρικέτες ξύλου, χωρίς κόλλες. Είναι σημαντικό το ξύλο να είναι ξηρό.

Προσάναμμα

Ο προορισμός του προσανάμματος είναι να ζεσταίνει τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης, τις σωληνώσεις και την καμινάδα για να δημιουργεί την έλξη μέσω μιας σταθερής φλεγόμενης φωτιάς, χωρίς να
χρειάζεται να ανοίγετε τη πόρτα πολλές φορές για να ολοκληρώσετε τη προετοιμασίας της. Πριν από το προσάναμμα καθαρίστε τη σχάρα από τη στάχτη. Ανοίξτε πλήρως τις βαλβίδες για τον κύριο αέρα και τα καυσαέρια. Βάλτε δυο τεμαχισμένα κομμάτια ξύλου στο θάλαμο καύσης, παράλληλα το ένα προς το άλλο και από τις δυο πλευρές της σχάρας. Τσαλακώστε ένα χαρτί και βάλτε το στο μπροστινό μέρος της σχάρας μεταξύ των κορμών. Μη χρησιμοποιείται γυαλιστερό ή εμποτισμένο χαρτί. Τοποθετείστε μικρά ξερά κλαδιά. Αφήστε την βαλβίδα του κύριου αέρα εντελώς ανοιχτή, πρέπει να διασκορπιστεί η φλόγα σε ολόκληρο το θάλαμο καύσης. Το θερμο-ανθεκτικό χρώμα με το οποίο είναι βαμμένες οι εστίες ξηραίνεται στα εργοστάσια του κατασκευαστή και κατά το πρώτο ή το δεύτερο άναμμα αυτό-ψήνεται και γίνεται μηχανικά σταθερό. Κατά τη διάρκεια του αυτό-ψησίματος πρέπει να αερίζεται το δωμάτιο από τους καπνούς που απελευθερώνονται. Την πρώτη φορά που θα ανάψουμε τη θερμάστρα ξύλου θα πρέπει να διατηρήσουμε χαμηλά τη φωτιά για 8 ώρες καύσης (1,5 kg ανά ώρα καύσιμο)

Σωστή καύση

Η καύση πρέπει να γίνεται με τη παρουσία φλόγας μέχρι οι κορμοί να μετατραπούν σε κάρβουνα. Σκοπός δεν είναι να παραμείνουν να καίγονται με καπνό χωρίς φλόγα. Με ξηρά ξύλα και αρκετό αέρα πρέπει να επιτυγχάνεται άμεσο άναμμα με κάθε επανατροφοδότηση. Το κεραμικό γυαλί της πόρτας πρέπει να διατηρείται καθαρό. Επίσης τα αέρια που εξέρχονται από τη κορυφή της καμινάδας πρέπει να είναι διάφανα ή λευκά. Ο γκρι καπνός υποδεικνύει ότι υπάρχει καπνός χωρίς φλόγα ή κακή καύση.

Καμινάδα

Η καμινάδα προορίζεται να έλκει τα προϊόντα καύσης έξω από την εστία και να τα πετάει στην ατμόσφαιρα έξω από τα όρια της κατοικίας. Η διαδρομή των σωλήνων θα πρέπει να αποτελείται από 1 γωνία εσωτερικά και 1 εξωτερικά (ταφ) και το σύνολο των καθέτων σωλήνων να είναι το λιγότερο 4,00μ.

Οι κύριες αιτίες ανεπαρκούς έλξης είναι οι ακόλουθες:

 1. Στρώματα αιθάλης στο εσωτερικό της καμινάδας, τα οποία μειώνουν τη διάμετρο της και αυξάνουν την αντίσταση ανόδου των καυσαερίων
 2. Ένα ραγισμένο τοίχωμα της καμινάδας από όπου εισέρχεται αέρας από το χώρο αντί από το θάλαμο καύσης.
 3. Η χρήση μιας ενιαίας καμινάδας με μια μικρή έλξη από διάφορες εστίες στο ίδιο επίπεδο σε στενή εγγύτητα.
 4. Πολλές γωνίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μεταξύ των σωλήνων. Με σωστή σύνδεση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση η εστία δεν πρέπει να εκπέμπει καπνό στο χώρο.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην καίτε σκουπίδια, βαμμένα μαλακά ξύλα, κόντρα πλακέ, σανίδες ξύλινων κατασκευών ή άλλα απορρίμματα που περιέχουν τεχνητές χημικές προσμίξεις, καθώς τα δηλητήρια δεν
  καίγονται.

Καθαρισμός & συντήρηση

 1. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η πόρτα της εστίας πρέπει να είναι κλειστή.
 2. Επίσης το δοχείο της στάχτης πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά. Μη πετάτε τη στάχτη σε πλαστικά δοχεία.
 3. Καθαρίζεται τακτικά τα τμήματα διέλευσης των καυσαερίων της εστίας και τους σωλήνες.
 4. Οι βαμμένες επιφάνειες καθαρίζονται με υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείται απορρυπαντικά
 5. Μην εκτελείται μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο σχεδιασμό της σόμπας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤ ΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΟΥ BOILER ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

 1. Πριν από την εγκατάσταση συνιστάται να υπολογίζονται οι απώλειες θερμότητας από έναν ειδικό για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
 2. Συνιστούμε οι σόμπες να συνδέονται σε ένα ανοιχτό σύστημα θέρμανσης. Όταν συνδέεται σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης πρέπει να προστατεύεται με μια υδραυλική βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμισμένη σε 1,5bar.
 3. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εξαέρωση κάθε κλάδου και στοιχείου της εγκατάστασης σε κάθε στιγμή της λειτουργίας της.
 4. Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλίζονται έναντι παγώματος, ειδικά εάν το δοχείο διαστολής ή άλλα μέρη του βρίσκονται σε μη θερμαινόμενες εγκαταστάσεις.
 5. Στις εγκαταστάσεις με βεβιασμένη κυκλοφορία στη ν αντλία πρέπει να παρέχεται ένα ups-ένας συσσωρευτής με έναν μετατροπέα 12v/220v/50hz στο αυτόνομο καθεστώς.
 6. Ο πρώτος καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης.
 7. Εάν χρησιμοποιείται μια παλιά εγκατάσταση, θα πρέπει να εκτελείτε επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα για να αφαιρεθούν τα συσσωρευμένα υπολείμματα, τα οποία συμπυκνώνονται στις επιφάνειες
  του θαλάμου νερού.
 8. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φρέσκα και υγρά ξύλα. Τα ξύλα πρέπει να αποθηκεύονται τουλάχιστον 2 έτη σε ένα ξηρό και αεριζόμενο χώρο.
 9. Το κυκλοφορούν νερό δεν πρέπει να εκκενώνεται κατά τη διάρκεια της εποχής μη-θέρμανσης.
 10. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΟΜΠΑΣ-ΛΕΒΗΤΑ BOILER ΞΥΛΟΥ

  1. Αντλία
  2. Φίλτρο αντλίας
  3. Αυτόματος εξαερωτήρας
  4. Θερμόμετρο
  5. Αυτόματος εξαερωτήρας
  6. Καμινάδα
  7. Απόσταση από την κορυφή της στέγης
  8. Υδραυλική βαλβίδα ασφαλείας 1,5bar
  9. Βάνες παροχής
  10. Ηλεκτρικός Θερμοστάτης
  11. UPS